Privacy, cookies & disclaimer

De Keep an Eye Foundation is een stichting zonder commercieel oogmerk. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de informatie die wij verstrekken en de informatie die wij aangeleverd krijgen. Wij hechten eraan je transparant te informeren over je privacy en het gebruik van deze website. 


Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en werkwijze van de Keep an Eye Foundation, Cattenhagestraat 16, 1411 CT Naarden Vesting.

Ons privacybeleid
De Keep an Eye Foundation verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig en vertrouwelijk gebeurt. De Keep an Eye Foundation is verwerkingsverantwoordelijke en kan daarom via e-mailadres keepaneye@spinenweb.nl benaderd worden.

De Keep an Eye Foundation verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die samen met de uitvoeringswet het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland (en Europa) vormt. De AVG bouwt voort op de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten van individuen met daarbij meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

De verwerking van je persoonsgegevens
De gegevensverwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens valt binnen de statutaire doelstelling van de Keep an Eye Foundation, te weten: het - in samenwerking met toonaangevende opleidingen/instituten in heel Nederland en daarbuiten - belangeloos promoten van de start van een carrière van jonge, bijna/net afgestudeerde kunstenaars, designers, musici en andere artistiekelingen.

Wij vragen persoonlijke gegevens van je wanneer je ons benadert via ons contactformulier, of wanneer je je aanmeldt voor een van onze periodieke evenementen. De volgende persoonsgegevens kunnen hierbij van je worden gevraagd:

  • naam, adres en woonplaats
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • geslacht


De Keep an Eye Foundation gebruikt die gegevens uitsluitend ten behoeve van een optimale communicatie met je en voor een correcte werking van de gevraagde functies. In de AVG wordt dit gegevensgebruik geclassificeerd als 'gerechtvaardigd belang'. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang dit nodig is ten behoeve van het gerechtvaardigd belang.


Fotografische persoonsgegevens
Volgens de AVG zijn ook portretten van personen in principe persoonsgegevens. De foto's die wij op www.keepaneye.nl en in andere promotionele uitingen gebruiken, vallen echter onder de journalistieke vrijheid van meningsuiting, die ook voor de AVG zwaar weegt, in zover deze verslag doen van evenementen van de Keep an Eye Foundation. Voor de portretten van deelnemers aan de activiteiten van de Keep an Eye Fondation geldt een 'gerechtvaardigd belang' voor de eigen promotie van deze kunstenaars. Recht op inzage, correctie en verwijdering
Je hebt de mogelijkheid om te vragen welke gegevens de Keep an Eye Foundation van je verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren, of deze te laten verwijderen. Een overzicht van je persoonsgegevens of een verzoek tot wijziging van persoonsgegevens kun je aanvragen bij de Keep an Eye Foundation, t.a.v. Functionaris Gegevensverwerking, door te mailen naar keepaneye@spinenweb.nl. Om je verzoek in behandeling te nemen en ter verificatie zullen wij contact met je opnemen. Je ontvangt een opgave van je gegevens uiterlijk binnen 4 weken na het doen van je schriftelijk verzoek.
Bij een melding van onjuiste gegevens zal de Keep an Eye Foundation de gegevens indien nodig aanpassen, afschermen of verwijderen. De Keep an Eye Foundation kan weigeren aan je verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met zwaarder wegende belangen van anderen dan van jou, of indien de mededeling gegevens bevat die een derde betreffen.
Voor wat betreft de digitale periodieke nieuwsbrief geldt dat je je te allen tijde kunt uitschrijven via de afmeldlink in de betreffende nieuwsbrief.
Voor wat betreft verzoeken tot het verwijderen van fotografische persoonsgegevens die op onze website gepubliceerd worden, zullen wij bij de eerste gelegenheid aan dit verzoek voldoen, mat inachtneming van de bovengenoemde zorgvuldigheid van verificatie.


Geautomatiseerde besluitvorming/profilering
De Keep an Eye Foundation neemt op geen enkele wijze op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Keep an Eye Foundation) tussen zit. Er bestaan geen koppelingen tussen de opslag van je gegevens en enig ander systeem. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde onderzoeken of profilering om, bijvoorbeeld door middel van evaluaties extra kennis over je op te doen.


Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is de Keep an Eye Foundation, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt.


Beveiliging
De Keep an Eye Foundation heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden. De Keep an Eye Foundation heeft verwerkingsovereenkomsten gesloten met eventuele betrokken leveranciers waarbij dezelfde beveiligingsmaatregelen gewaarborgd zijn.


Klachten
Voor klachten ten aanzien van ons privacybeleid kunt je je natuurlijk wenden tot de Functionaris Gegevensverwerking door te mailen naar keepaneye@spinenweb.nl, of je kunt je grieven melden bij De Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestandjes worden op je computer, tablet of mobiele telefoon achtergelaten om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. Ze onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen en voorkeuren. De informatie uit cookies verstrekken we nooit aan derden. Als je de cookies uitzet, kan onze website voor jou minder goed functioneren.Onze website heeft cookies voor het anoniem meten en analyseren van websitebezoek via Google AnalyticsHet gaat om de volgende cookies:

NaamVanBewaartermijnDoel
__utmt Google Analytics 10 minuten Reguleren cookie communicatie
__utmz Google Analytics 6 maanden Analyse van referrer (waar de bezoeker vandaan komt)
__utmc Google Analytics 30 minuten Analyse duur websitegebruik
__utmb Google Analytics gedurende bezoek Analyse duur websitegebruik (timestamp)
__utma Google Analytics 2 jaar Analyse frequentie websitebezoek (identifier user session)


De verkregen informatie wordt geanonimiseerd overgebracht naar Google Analytics en door Google Analytics opgeslagen op servers. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google Analytics gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan de verkregen statistische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Geen verplichting voor het vragen van toestemming
De cookies die geplaatst worden via de website van de Keep an Eye Foundation bevatten geen persoonsgegevens en met de cookies kunnen wij je niet persoonlijk identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om je op websites van anderen te identificeren. Op grond van de anonimiteitsbasis van de gegevensverzameling is er voor het gebruik van de website van De Keep an Eye Foundation - conform de richtlijnen van de AVG - geen toestemming van je nodig om cookies op je systeem te plaatsen. Wel zijn wij verplicht je hierover te informeren, hetgeen wij bij deze doen.


Cookies uitzetten
Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wil je geen cookies op je computer? In de instellingen van je browser kunt je de cookies uitzetten. Als je de cookies uitzet, kan onze website voor jou wellicht in de toekomst minder goed functioneren.


Opt-out voor Google Analytics
Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt je bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Disclaimer

Aan de samenstelling van deze website besteden wij de grootste zorg. Het kan echter voorkomen dat gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

  • de inhoud van de website(s) of de e-nieuwsbrieven en de daarop/daarin verstrekte informatie;
  • een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de website, e-nieuwsbrieven;
  • voor de inhoud en toegankelijkheid van websites waarnaar deze website met een hyperlink of anders verwijst.


Website
De Keep an Eye Foundation biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. De Keep an Eye Foundation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. De Keep an Eye Foundation adviseert je alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat je informatie van de website haalt.


Gebruik
De informatie op de website wordt alleen beschikbaar gesteld ter kennisneming, onder de voorwaarden dat de lezer aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.
De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-/privédoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder onze toestemming.

Eigendom
Ofschoon wij eraan hechten zorgvuldig om te gaan met auteursrechten van anderen en wij bij onduidelijkheden altijd pogen te achterhalen wie de eigenaar is van inhoudelijk materiaal, of - wanneer dat niet lukt - ervoor kiezen dit niet te gebruiken, kan het zijn dat er toch foto's of ander inhoudelijk materiaal op onze website staat waarvan het eigendom niet bij ons ligt. Wij vragen eenieder ons hiervan direct op de hoogte te stellen via: keepaneye@spinenweb.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement of deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen

Heb je nog vragen over dit statement of de verwerking van je persoonsgegevens? Laat het ons dan weten door te mailen naar keepaneye@spinenweb.nl.