Singer Laren: Window of Opportunity

28-09-2018
Keep an Eye en Galerie Pouloeuff werken met ingang van 2018 samen met Singer Laren (museum en theater). Twee maal per jaar krijgt een van de kunstenaars van Pouloeuff gedurende vijf maanden de gelegenheid ruimtevullend werk te presenteren voor het monumentale raam in de nieuwe tuinfoyer van Singer Laren.

Het eerste jonge talent: Jimi Kleinbruinink

Volg Windows of Opportunity: < TERUG   VERDER>
NAAR ALLE BERICHTEN >


Jimi over zijn werk:
'Ik maak sculpturen tot installaties. Mijn werkproces is doorvlochten van momenten waarin ik beeldmateriaal, ideeën, gebruikte voorwerpen, bruikbaar afval en bouwmateriaal verzamel. Ik gebruik klassieke materialen zoals gips en hout, maar ook moderne zoals pur-schuim, polyester en plastic. Daarnaast integreer ik de gevonden materialen, uitgaande van enerzijds het materiaal - dat wil zeggen de pijlers en de bouwstenen - en anderzijds de beelden in mijn hoofd; de ideeën en associaties. Ik kom ik al passend en metend tot gewilde en vaak ook ongewilde resultaten. Visueel maak ik een beeld dat aantrekkelijk is, maar niet perse esthetisch in de klassieke zin. Door de verhouding van verschillende elementen die betekenis dragen, probeer ik de toeschouwer in een richting te sturen waar nog genoeg bewegingsruimte overblijft om zich het beeld eigen te maken. Het uiteindelijke beeld is een assemblage van materialen, een verzameling van goedgekeurde toevalligheden en uitgedachte stappenplannen.'

'Ik vind het fantastisch dat nu ook deze mooie plek in het nieuwe Singer wordt verrijkt met een kunstwerk en al onze bezoekers kunnen genieten van het werk van jong talent.' - Evert van Os, algemeen directeur Singer Laren

 

Het werk van Jimi is vanaf 30 oktober te zien in Singer Laren (vrij toegang).
Dit project wordt mogelijk gemaakt door Singer Laren, de Keep an Eye Foundation, Galerie Pouloeuff en DOESZevenendZes