ANBI details - Beleidsplan en het team

01-01-2019
Al bij de oprichting van de stichting verwierf Keep an Eye de ANBI-status. Per 1 januari 2014 is het verplicht een aantal details daarover op de site te publiceren.

A.N.B.I (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

Keep an Eye Foundation, Cattenhagestraat 16, 1411 CT Naarden-Vesting. Telefoon 035-6951277, mail keepaneye@spinenweb.nl. RSIN-nummer 819764152.
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van kunst- en cultuuruitingen in Nederland en voorts hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

Staat van Baten en Lasten
& Begroting »

Inleiding 

Een goed idee (het ei) moet uitgebroed worden om iets te kunnen worden (een kip). Een typisch ‘kip en ei verhaal’, want zonder het één kan het ander niet bestaan. Vandaar de naam ‘Kip en Ei’ of in het (ons…) Engels ‘Keep an Eye’. In deze naam ligt ook de doelstelling van de Keep an Eye Foundation besloten: ‘de ogen open houden’ voor veelbelovende, jonge kunstenaars, muzikanten en andere creatievelingen. De Keep an Eye Foundation geeft deze talenten een kans zich te ontwikkelen, nieuwe mogelijkheden te creëren en zo hun ‘gouden’ eieren uit te broeden.

Over de Keep an Eye Foundation

De Keep an Eye Foundation is 2008 opgericht door een aantal particulieren die geloven in de voedende kracht van kunst, muziek en andere vormen van creativiteit. Zowel als uiting van de kunstenaar zelf, maar ook voor buitenstaanders die ervan kunnen genieten. De Keep an Eye Foundation ondersteunt daarom veelbelovende, in Nederland studerende kunstenaars/creatievelingen bij het realiseren van hun droom. Door het organiseren van competities, workshops en festivals geeft de Keep an Eye Foundation deze aanstormende talenten een kans die eerste belangrijke stappen in hun carrière te zetten en uiteindelijk een volwaardige carrière op te bouwen.

Maatschappelijke context

De Keep an Eye Foundation erkent het belang van kunst en cultuur in een samenleving. Om van te genieten, maar ook om betekenis te geven aan eigen identiteit, inzicht te verwerven in eigen én andere culturen, de geschiedenis te (leren) kennen, tegenhang te bieden aan de dagelijkse bezigheden en diepgaander begrip van de wereld om ons heen te verwerven. De Keep an Eye Foundation wil, in een tijd dat er vanuit de overheid almaar minder wordt besteed aan kunst en cultuur, de kwaliteit en verscheidenheid aan kunst in Nederland waarborgen.

Missie

De Keep an Eye Foundation gaat uit van de kracht van de jonge veelbelovende kunstenaars. Deze talenten op het terrein van de beeldende vormgeving, autonome beeldende kunst, muziek, architectuur, fotografie, kleinkunst, film, mode, design en zo voort zullen nu én in de toekomst het kunst- en cultuurlandschap van Nederland kleuren. Door deze jonge kunstenaars te ondersteunen bij de eerste stappen in hun carrière krijgen zij de mogelijkheid zich te ontwikkelingen tot sterke, authentieke en zelfstandige kunstenaars. De Keep an Eye Foundation is er bovendien van overtuigd dat het de diversiteit en kwaliteit van de Nederlandse cultuur ten goede komt als talent een kans krijgt om zich op autonome wijze te ontwikkelen.

Visie

De Keep an Eye Foundation wil een verschil maken in het Nederlandse kunst- en cultuurlandschap en draagt daarom bij aan de ontdekking, ontwikkeling en onderscheiding van jonge talenten. Dit houdt onder andere in dat voormalig exposanten van Galerie Pouloeuff ‘opgepikt’ worden door galeries of musea, (jazz)muzikanten hun muziek kunnen produceren en naam vestigen in de muziekwereld en dat designers hun ontwerpen kunnen uitvoeren en op de markt kunnen brengen.
Om Keep an Eye zich te laten onderscheiden van andere fondsen worden eigen geïnitieerde projecten verder ontwikkeld ('Maker zoekt Maker', 'Nieuwe Makers', Concertjes, 'The Youngsters', 'The Records') en uitgebreid met nieuwe projecten. Hiermee ontwikkelt Keep an Eye nieuwe initiatieven die buiten de gebaande paden treden en multi-disciplinair zijn. Keep an Eye staat aan de basis van deze initiatieven en zal daarin een centrale rol blijven spelen.

Doelstelling 

De doelsteling volgens de laatst bekende statuten luidt als volgt:
'
De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van kunst- en cultuuruitingen in Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.' 
Echter deze huidige statuten worden zeer binnenkort vervangen. 

Doelen

Om de bovenstaande missie en visie kracht bij te zetten heeft de Keep an Eye Foundation de volgende doelen geformuleerd.

  • Jong talent een kans geven zich zowel op creatief als professioneel vlak te ontwikkelen
  • Een platform bieden om de zichtbaarheid van jong talent te vergroten
  • Door middel van promotionele activiteiten online (website, social media kanalen, online artikelen) en offline (persberichten, nieuwsartikelen, flyers en brochures) jonge kunstenaars voor het voetlicht van publiek en culturele instanties te brengen
  • Maatschappelijk draagvlak voor de kunsten stimuleren door kunst toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek
  • De toekomst van een rijk en talentvol cultuurlandschap bevorderen
  • Diversiteit in de kunsten stimuleren door het ondersteunen van uiteenlopende terreinen in de kunst
  • Nationale en internationale samenwerkingsverbanden leggen tussen de Keep an Eye Foundation en opleidingen op het gebied van (dus onder meer) kunst- en muziek.

Projecten van de Keep an Eye Foundation

Naar de projecten »

De Keep an Eye Foundation honoreert geen individuele aanvragen, maar selecteert zelf haar projecten. Daarbij werkt Keep an Eye nauw samen met kunstvakopleidingen en festivals in Nederland en het buitenland. Tijdens deze duurzame samenwerkingen (tenminste 3 jaar) worden projecten van begin tot eind begeleid. Hierboven staat een overzicht van de projecten die op dit moment lopen.Met welke organisaties werkt Keep an Eye samen?

Omschrijving van de samenwerking »

Wat heeft de Keep an Eye Foundation bereikt?

Sinds de oprichting in 2008 zijn er dankzij de Keep an Eye Foundation vele projecten, ondermeer op het gebied van (jazz)muziek, design, film en autonome kunst tot stand gekomen. Daarbij zijn veel jonge, talentvolle studenten geholpen bij de eerste stappen in hun carrière. Dankzij het groeiende aantal projecten is de rol van de Keep an Eye Foundation in de culturele sector sterk gegroeid. Daarnaast zijn er internationale samenwerkingsverbanden tussen verschillende vakopleidingen ontstaan en weet ook het grote publiek de activiteiten de Keep an Eye Foundation steeds beter te vinden. 

Wat zijn de plannen voor de toekomst? 

Door ook in de toekomst zoveel mogelijk jonge talenten te ondersteunen bij die eerste, belangrijke stappen in hun carrière beoogt de Keep an Eye Foundation een blijvende speler in de wereld van kunst te zijn. Onder andere door de komende jaren nieuwe duurzame samenwerkingen aan te gaan. Bovendien beoogt de Keep an Eye Foundation een zo groot mogelijke belangstelling te wekken voor kunst- en cultuuruitingen.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zal de Keep an Eye Foundation straks (wanneer dat nodig blijkt) voor de lange termijn laten voortbestaan. Voorbereidend op deze toekomst heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds op dit moment al zitting in het bestuur van Keep an Eye. 

Laatste stand van zaken »

Het bestuur

Fred Stroomberg - penningmeester,
Bartout Gieben - secretaris,
Cathelijne Broers - (directeur Prins Bernhard Cultuurfonds) - bestuurslid,
Menno Tummers (v.h. Prins Bernhard Cultuurfonds) - bestuurslid,
Miranda van Drie (Residentie Orkest) - bestuurslid,
Rob Bakhuizen - voorzitter

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Ondersteunend (management - parttime):

Catherine Clavaux - senior-projectleider stichting,
Mylène Berghs - projectleider stichting,
Eva Scholten - projectleider stichting, 
Ine van der Horn - curator galerie,
Trudy Berghuis - assistent bestuur

Ondersteunend (management - parttime & vrijwillig):

Inez - notarieel,
Nathalie - fiscaliteit,
Hans - administratie,
Gerard - websites en e-mail marketing,
Juliette - interviews en social media,
Joanna - Keep an Eye Magazine,
Peter - grafisch jazzprojecten,
Jan Willem - grafisch Pouloeuff, 
Pieter - huisfotograaf

Ondersteunend (algemeen - parttime):

Céline
Janneke,
Gijsje,
Lotte 


- medewerkers galerie en gastvrouwen bij de events.

Werving 

De projecten van de Keep an Eye Foundation worden gefinancierd uit eigen particuliere middelen.